Cử nhân - Địa vật lý (Bachelor of Science - Geophysics)

Mô tả chương trình học

 
Các nhà địa chất nghiên cứu lịch sử, các loại vật liệu, các tiến trình và các sản phẩm của Trái Đất. Một số nhà địa chất chỉ quan tâm đến các học thuyết như sự hình thành và sự xói mòn của nhũng ngọn núi như thế nào, trong khi những người khác quan tâm đến những ứng dụng thực tiễn, khám phá nguồn nhiên liệu hóa thạch và khoáng chất hoặc quy hoạch các địa điểm xây dựng cũng như các địa điểm cần xử lý. Một nhà địa chất nghiên cứu về tác động của môi trường.

Văn bằng này cung cấp cho các học viên những nguyên tắc cơ bản trong vật lý để nghiên cứu về các hệ thống hữu cơ cũng như vật liệu của trái đất.


Điều kiện nhập học:

 
         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác :

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước