Cử nhân - Điện và Máy tính Kỹ thuật (Bachelor of Science - Electrical and Computer Engineering)

Mô tả chương trình học

 
Thế giới ngày nay hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung cấp điện, máy tính và các thiết bị điện / điện tử.  Các kỹ sư điện và điện toán có trách nhiệm làm cho cuộc sống ngày càng tiện nghi hơn, đồng thời bảo vệ được cơ sở hạ tầng của quốc gia trước việc tấn công mạng. Những kỹ sư này cải thiện điều kiện sống bằng cách tạo ra các hệ thống tiên tiến như nhà thông minh, xe tự hành cũng như các thiết bị y tế.

Kỹ sư điện và máy tính nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các linh kiện điện tử và máy tính. Các kỹ sư nghiên cứu các quá trình tính toán, bảng mạch, các thiết bị bộ nhớ, mạng và thiết bị định tuyến đồng thời thử nghiệm các thành phần mới trong phần cứng máy tính. Lĩnh vực kỹ thuật điện và máy tính được ghi dấu bằng những cải tiến của nó trong những lĩnh vực phát triển công nghệ như quang học, hệ thống điện và vi điện tử.

Văn bằng cử nhân về kỹ thuật điện và điện toán có liên quan chặt chẽ với các môn học, trang bị nền tảng cho các học viên yêu thích thiết kế phần cứng máy tính. Các học viên sẽ học cách làm thế nào để tạo ra sơ đồ thiết bị máy tính, kiểm tra các mô hình phần cứng, phân tích dữ liệu, cập nhật các thiết bị máy tính hiện hành và quản lý quá trình sản xuất phần cứng.

Các học viên sẽ phải hoàn thành chương trình kỹ sư điện với trọng tâm là khoa học máy tính đồng thời có đủ phòng ốc dành cho các môn học tự chọn, các chương trình thuộc xã hội nhân văn luôn là thế mạnh của đại học Tulsa. Nền tảng toán học và vật lý vững chắc là bắt buộc cùng với lợi ích về công nghệ sinh học, các lĩnh vực nam châm điện cũng như hệ thống mạch.


Điều kiện nhập học:

 
         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác :

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước