Cử nhân - Giáo dục (Bachelor of Science - Education)

Mô tả chương trình học


Bộ Giáo dục là đại diện nghiên cứu và thực thi những cải tiến giáo dục hiệu quả nhất trong thực trạng hiện nay. Các vấn đề về chủng tộc, giới tính, tầng lớp kinh tế xã hội, sự công bằng, đa nguyên ngôn ngữ và công bằng xã hội có thể được tìm thấy trong mỗi lớp học cho dù ở thành thị hay nông thôn, khu vực công lập hay tư nhân. Những vấn đề này hình thành nên nền tảng triết học và tạo tiền đề cho các học viên tham gia nghiên cứu.

Các học viên nhũng người muốn trở thành giáo viên có thể chọn học các chuyên ngành như: nhân chủng học, sinh học, hóa học, khoa học địa chất, vật lý, toán học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, lịch sử, khoa học chính trị, xã hội học, nghệ thuật, sân khấu, lớp sư phạm nhạc, khoa học thể dục thể thao, giáo dục tiểu học hoặc giáo dục trẻ khiếm thính.

Sở Giáo Dục đưa ra chương trình giảng dạy về nghệ thuật và khoa học, cũng như lồng ghép các khóa học về Sư phạm, lĩnh vực và kinh nghiệm lâm sàng, và các chương trình chuyên môn hóa nội dung dựa trên chuyên môn của giảng viên từ các ngành khác như giáo dục khiếm thính, khoa học thể dục thể thao, khoa nhạc cụ và sư phạm thanh nhạc, cũng như ngoại ngữ. Chương trình giảng dạy Sư Phạm được thiết kế để tạo điều kiện cho các chuyên gia giảng dạy đáp ứng những yêu cầu của cơ quan cấp giấy chứng nhận và đánh giá giáo viên đạt chuẩn tại Hoa Kỳ.

Đây là chương trình nghiên cứu tập trung và chuyên sâu được thiết kế nhằm tạo điều kiện cho các học viên trở thành giáo viên trung học phổ thông với chuyên môn cao.


Điều kiện nhập học:


         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:


Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác :


Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước