Cử nhân Giáo dục Thể chất

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình đào tạo về Thể thao, Rèn Luyện Sức Khỏe, Giáo Dục Thể Chất cung cấp cho sinh viên kiến thức và kinh nghiệm để theo đuổi sự nghiệp giáo dục thể chất (Ví dụ: giáo dục, quản lý thể dục thể thao / chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu về chuyển động, công tác huấn luyện, vật lý trị liệu, huấn luyện viên, phát triển tài năng thể thao, và quản lý thể thao). Các sinh viên sẽ tìm hiểu bản chất về sự vận động của con người. Học các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp, quản lý, và lãnh đạo các nhóm hoạt động thể dục thể thao. Ngoài ra, các sinh viên sẽ được đánh giá kiến thức chuyên ngành và ứng dụng chúng vào những nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động thể chất. Chương trình cũng tạo cho sinh viên môi trường học đa dạng và những trải nghiệm thực hành như bài giảng, phòng nghiên cứu, các tiết học hoạt động, đào tạo từ xa, nghiên cứu về ứng dụng. Mục tiêu của chương trình là tạo điều kiện để các sinh viên sắp tốt nghiệp tham gia vào các khóa học nâng cao về thể chất cùng với các kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, qua đó cổ võ những hoạt động thể chất  và lối sống lành mạnh.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 hoặc tương đương
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%
•   Tiếng Anh lưu loát

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $1,500 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09