Cử nhân Giáo dục - Trung học - Nghiên cứu Xã hội

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình giáo dục trung học đào tạo bạn trở thành một giáo viên trung học. Bạn sẽ được yêu cầu chọn  một chuyên ngành trọng tâm chính và phụ. Các chuyên ngành chính có thể chấp nhận bao gồm sinh học, kinh doanh, công nghệ và truyền thông, hóa học, tiếng Anh, tiếng Pháp, y tế, toán học, giáo dục thể chất, vật lý và nghiên cứu xã hội. Các chuyên ngành phụ bao gồm nghệ thuật, kinh doanh, khiêu vũ, kịch, tiếng Anh, tiếng Pháp, y tế, toán học, âm nhạc, giáo dục ngoài trời, giáo dục thể chất, giáo dục tôn giáo, khoa học, nghiên cứu xã hội, giáo dục đặc biệt và giáo dục trực quan.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có trình độ Lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 19.0, Tối thiểu Writing: 18.0, Tối thiểu Listening: 19.0, Tối thiểu Speaking: 18.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, học viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi theo học chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của từng học viên.

Những yêu cầu khác

•    Hồ sơ Tuyển sinh Giáo Viên
•    Ngữ văn Anh A30 & B30; Một môn toán hoặc môn khoa học đã được phê duyệt; Một ngôn ngữ cấp độ 30, khoa học xã hội hoặc mỹ thuật được phê duyệt; và Một khóa học bổ sung cấp độ 30 được phê duyệt

Các khoản phí khác

•    Phí Sức khỏe và Nha khoa: $205 mỗi năm
•    Phí Hội sinh viên: $72 mỗi năm
•    Phí Giải trí và Thể thao: $185 mỗi năm
•    Phí Xe buýt Sinh viên: $175 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020