Cử nhân Hệ thống Thông tin/ Cử nhân Kinh doanh


Mô tả chương trình học:

Bằng cấp này mở rộng cơ hội cho những người có tinh thần muốn kinh doanh, làm việc tại các công ty khởi nghiệp và những cải tiến mới, yêu cầu kiến thức kinh doanh và hệ thống thông tin tiên tiến và kỹ năng công nghệ.

Ngày nay, để thực hành công nghệ, các chuyên gia về công nghệ không chỉ cần kiến thức và kỹ năng về thông tin và truyền thông, mà học còn cần sự hiểu biết về bối cảnh trong đó công nghệ máy tính được lựa chọn, áp dụng và triển khai tốt nhất.

Nội dung bài học của bằng cấp này sẽ cho phép sinh viên có được những kiến thức về một trong những lĩnh vực cốt lõi: Tài chính, Thị trường hoặc Quản lý.

Cấu trúc khóa học:

Sinh viên có thể chọn một trong những chuyên ngành sau: Tài chính Ứng dụng, Kinh tế, Quản lý Khách sạn, Kinh doanh Quốc tế, Tiếp thị, Quản lý Thể thao, Quản lý nhân sự.

Nghề nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể mong đợi cơ hội việc làm trong các lĩnh vực sau: Doanh nhân; Chủ sở hữu; Quản trị viên cơ sở dữ liệu hoặc lập trình viền; Phân tích chất lượng Phần mềm; Phát triển trò chơi; Kế toán, kinh tế hoặc các chuyên ngành kinh doanh khác.

Điều kiện nhâp học:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080AUD/năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước