Cử nhân - Hóa học (Bachelor of Arts - Chemistry)

Mô tả chương trình học

 
Hóa học thường được xem là một văn bằng giáo dục khai phóng của thế giới công nghệ và được xem như là thành phần không thể thiếu trong nghiên cứu hiện đại về y học, môi trường, các vật chất mới và công nghệ năng lượng. Các nhà hóa học nghiên cứu đặc tính của các loại vật liệu nguyên tử và phân tử để đánh giá những phản ứng dây chuyền của nó.

Ngoài các ngành nghề về hóa học, những kỹ sư hóa còn thể hiện vai trò chuyên môn trong ngành kỹ thuật, y tế, kinh doanh, giáo dục và luật nơi mà nền tảng kỹ thuật rất được chú trọng đối với văn bằng sáng chế và luật môi trường.

Việc tùy chọn văn bằng cử nhân nghệ thuật phù hợp với các học viên quan tâm đến hóa học nhưng cũng có nguyện vọng về ngành nghề như luật, kinh doanh, giáo dục hoặc các lĩnh vực đòi hỏi phải có kiến thức kỹ thuật.

Văn bằng này cung cấp cho các học viên một nền tảng kiến thức bao quát về hóa học trong khuôn khổ một nền giáo dục khai phóng. Tùy chọn văn bằng này thích hợp cho các học viên đang tìm kiếm kiến thức căn bản nhưng không đi theo ngành nghề với tư cách là một nhà nghiên cứu khoa học.
 

Điều kiện nhập học:

 
         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL iBT: 70.0 (Tối thiểu Reading : 15.0; Tối thiểu Writing : 18.0 ; Tối thiểu Listening : 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.


Những yêu cầu khác :

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước