Cử nhân - Hóa Sinh (Bachelor of Science - Biochemistry)

Mô tả chương trình học

 
Khoa hóa sinh bao gồm các nguyên tố khoa học về các phân tử hóa học và vật lý trong các thực thể sống cũng như các chức năng sinh học của việc phát triển và tái tạo tế bào. Trong số nhiều lý thuyết sơ khai về về phản ứng sinh hóa cũng như thí nghiệm cơ bản đã hình thành nên sự hiện đại hóa mang tính cách mạng và giờ đây đã phổ biến rộng khắp.

Ngoài các môn khoa học về sức khỏe, khoa hóa sinh đã trở thành một môn khoa học nổi bật trong lĩnh vực tư nhân, từ việc phân tích sự phân hủy chất gây ô nhiễm đến thử nghiệm thuốc mới. Trong số nhiều kỹ năng khác, các nhà sinh hóa sống biệt lập, phân tích và tổng hợp các protein, enzyme, DNA và các phân tử khác. Họ cũng nghiên cứu những ảnh hưởng của các chất như ma túy, hooc-môn và thực phẩm bằng quá trình sinh học.

Khoa Hóa học và Hóa sinh của Tulsa tại trường Cao đẳng Kỹ thuật và Khoa học Tự nhiên cung cấp bằng cử nhân khoa học và văn bằng thạc sĩ khoa học chuyên ngành trong hóa sinh. Chương trình đại học sẽ bắt đầu với một học kỳ vỡ lòng về khoa hóa sinh và được xây dựng trên nền tảng khoa học cơ bản. Hai học kỳ các khóa học sẽ bám sát chương trình học hóa-sinh ở cấp độ cao hơn.
Văn bằng này đặc trưng là các chuyên ngành như: hóa học, vật lý, toán học, văn chương, nhân văn và sinh học, đồng thời cũng đòi hỏi trải nghiệm tương tác trong phòng thí nghiệm và một dự án nghiên cứu cấp cao, nhằm tạo điều kiện cho các học viên khởi ở các môn học có liên quan đến y tế .


Điều kiện nhập học:

 
         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác :

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước