Cử nhân Kế toán

Mô tả chương trình học

Kế toán rất quan trọng trong kinh doanh, và là nền tảng của một số lượng lớn các ngành nghề khác nhau. Đến với Monash, bạn sẽ có thể khám phá điều gì làm cho kế toán trở nên quan trọng đối với sự thành công trong kinh doanh và những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thành công trong ngành kế toán.

Bằng cấp này sẽ cung cấp cho bạn một hệ thống kỹ năng vững chắc trong các lĩnh vực của ngành kế toán như hệ thống thông tin, tài chính doanh nghiệp, kiểm toán, bảo hiểm, báo cáo tài chính và phân tích dữ liệu. Bạn sẽ học cách phân tích dữ liệu và phát triển những hiểu biết giúp các tổ chức, doanh nghiệp phân bổ nguồn lực hiệu quả và đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn.

Khóa học này phù hợp với bạn nếu bạn quan tâm đến một sự nghiệp trong ngành kế toán, bạn đang mong muốn bổ sung cho sự nghiệp của mình với kiến thức về ngành kế toán, hoặc bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này. Bằng cấp này có thể giúp bạn đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chứng nhận trong ngành kế toán tại Úc.

Điều kiện nhập học

Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc một bậc học tương đương, GPA tối thiểu 73.65%

Yêu cầu tiếng Anh
 
  • IELTS tối thiểu 6.5 (không band nào dưới 6.0)
  • TOEFL IBT tối thiểu 79. Trong đó bao gồm Reading: 13, Listening: 12, Writing: 21, Speaking: 18

Trong trường hợp bạn không đạt yêu cầu tiếng Anh đầu vào của trường, bạn phải theo học Chương trình Monash English Bridging trước khi vào học chương trình chính thức, khóa học này kéo dài từ 10 - 20 tuần.

Các khoản phí khác
 
  • Phí dịch vụ sinh viên (SSAF): Tối đa 303 AUD
  • Sinh hoạt phí: 8,000 – 15,000 AUD / năm
  • Bảo hiểm y tế dành cho sinh viên quốc tế: 480 – 550 AUD / năm