Cử nhân Khoa học

Mô Tả Chương Trình Học

Các văn bằng Khoa học của VIU được xây dựng trên nền tảng vững chắc thuộc chương trình giảng dạy bậc đại học đã có từ năm 1969. Các sinh viên của VIU học tiếp lên cao học và chương trình chuyên nghiệp tại các trường đại học lớn, trong khi một số khác sử dụng bằng cấp của mình để thăng tiến trong sự nghiệp. Tấm bằng Khoa học không những có giá trị riêng mà bản thân nó cũng làm nền tảng cho nhiều chuyên ngành sau này. Các văn bằng khoa học tại VIU tạo bước đệm cần cho công việc và việc học nâng cao sau này. Các sinh viên quan tâm đến những nghiên cứu sau đại học có thể thi sát hoạch (GRE) và cần hoàn tất các khóa học được lựa chọn kỹ càng đối với chương trình nghiên cứu khoa học.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 hoặc tương đương
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 67.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $1,500 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020