Cử nhân – Khoa học Chính trị (Bachelor of Arts – Political Science)

Mô tả chương trình học:

Khoa học chính trị nghiên cứu tỉ mỉ lý thuyết và các bài thực hành về chính trị. Nó quan sát cách người ta sẽ hành động và cách người đó buộc phải hành động như thế nào. Nó hàm ý tư duy phản biện cũng như kỹ năng thông tin để giúp bạn có nền tảng hiểu được chính trị tác động như thế nào đối với xã hội.

Là một phần về những nhu cầu cấp bằng, học viên phải theo đuổi một hoặc nhiều những cơ hội học thực hành sau đây, họ có thể tham gia vào Mô hình Liên Hợp Quốc, các chuyến đi thực địa chính trị tới Sacramento, và thực tập tại địa phương với chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận.

Điều kiện nhâp học:

- Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 12 hoặc trung học
- Điểm trung bình GPA tối thiểu: 62,5%

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.0
- Tối thiểu TOEFL: 71.0
Chương trình này không áp dụng cho việc nhập học có điều kiện

Các khoản chi phí khác:

- Sách và Dụng cụ học tập: $1,726 mỗi năm
- Bảo hiểm y tế: $700 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước