Cử nhân - Khoa học Chính trị (Bachelor of Arts - Political Science)

Mô tả chương trình học

 
Các nhà khoa học chính trị nghiên cứu những ý tưởng chính trị và phân tích các chính phủ, các chính sách và xu hướng chính trị. Các nhà chính trị cũng góp phần vào việc xây dựng hệ thống pháp lý, dịch vụ của chính phủ, chính quyền, báo chí, giảng dạy, vận động hành lang, các hoạt động phi lợi nhuận, các cơ quan tình báo, quân đội và cảnh sát, cũng như xây dựng các chiến lược chung.

Các học viên khoa học chính trị được trang bị kiến thức bao quát về thể chế chính trị, các tiến trình cũng như các vấn đề trong nước và quốc tế. Chương trình khoa học chính trị tại Cao đẳng Nghệ thuật Khoa học Kendall thuộc Đại học Tulsa cung cấp văn bằng cử nhân tập trung vào ba lĩnh vực: các nhà chính trị Hoa Kỳ, các nghiên cứu quốc tế, lý luận chính trị và pháp lý.

Các học viên chọn văn bằng khoa học chính trị vì nhiều lý do. Một số mơ tưởng đến quyền hành và tìm  học nhanh những vấn đề liên quan đến chính trị trong các đảng phái, các ứng cử viên và các vấn đề. Số khác phân tích sự càn quét của không gian và thời gian cho thấy tấn bi kịch xung đột của quốc gia và người dân. Các chính trị gia biểu lộ cho các học viên ngôn ngữ cách mà các xướng ngôn viên ngôn ngữ của họ bị chi phối và giúp họ hòa nhập với sự nghiệp quốc tế. Những nhà quản lý và các giám đốc điều hành doanh nghiệp đã đi khắp thế giới tìm để kiếm điểm mấu chốt bằng con mắt của một nhà phân tích chính trị. Các nhà khoa học đã đặt ra câu hỏi về đạo đức, gây quỹ và định hướng xã hội mà chỉ các quản lý nhà nước mới có thể trả lời. Các giáo viên có quyền lợi thiêng liêng trong việc tìm hiểu tinh thần của nền dân chủ Mỹ. Các nghiên cứu về pháp luật cũng được liên kết chặt chẽ với khoa học chính trị.

Văn bằng này tập trung vào những ý tưởng chính trị, tổ chức chính trị, và các tiến trình chính trị, cũng như định hình cuộc sống của chúng ta.


Điều kiện nhập học:

 
         •      Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •      Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o      Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o      Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác :

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước