Cử nhân Khoa học/ Cử nhân Kinh doanh

Mô tả chương trình học:

Chương trình bằng kép này được trang bị cho sinh viên một bằng cấp về khoa hoc, kết hợp với sự hiểu biết tốt về các vấn đề kinh doanh cơ bản.

Sinh viên có thể được thiết kế chương trình học của riêng mình trong cấu trúc khóa học Cử nhân Khoa học, trong đó phải bao gồm chuyên ngành Khoa học. Điều này có thể được kết hợp với một chuyên ngành Kinh doanh từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chương trình bằng kép này cho phép sinh viên mở rộng cả thế giới thương mại và khoa học theo cách mà một bằng cấp riêng biệt thì không thể. Nó cho phép sinh viên học tập được đa kỹ năng, và cung cấp các con đường sự nghiệp đa dạng với khả năng tiếp thị cao trong nhiều lĩnh vực chuyên môn.

Khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được trang bị để trở thành một nhà khoa học với sự hiểu biết tốt về các nguyên tắc và thực tiễn của kinh doanh. Ngoài ra, là một sinh viên tốt nghiệp Kinh doanh, sinh viên sẽ được chuẩn bị tốt để làm việc trong các ngành và tổ chức dựa trên khoa học.

Sự nghiệp:

Khi tốt nghiệp ngành Khoa học và Kinh daonh kết hợp, sinh viên có thể mong đợi các cơ hội nghề nghiệp trong:
Công việc khoa học trong công nghiệp
Cơ quan môi trường chính chủ
Nghiên cứu học thuật
Phát triển chính sách khoa học

Điều kiện nhâp học:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080 AUD/năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước