Cử nhân Khoa học/ Cử nhân Luật

Mô tả chương trình học:

Chương trình bằng kép này cho phép sinh viên tốt nghiệp trải rộng cả thế giới pháp lý và khoa học theo cách mà sinh viên tốt nghiệp một bằng cấp không thể có được.

Sinh viên có thể thiết kế chương trình học tập của riêng mình trong cấu trúc khóa học Cử nhân Khoa học, trong đó bao gồm chuyên ngành Khoa học. Điều này có thể được kết hợp với nghiên cứu đa dạng các ngành pháp lý.

Thêu dệt quá trình học tập tại Trường Đại học Western Sydney theo các mục tiêu cụ thể của sinh viên bằng cách kết hợp bằng Cử nhân Luật được công nhận với các bằng cấp khác. Khi sinh viên tốt nghiệp sau 5 năm, sinh viên có hai bằng cấp và kỹ năng pháp lý xuất sắc liên quan đến việc làm chuyên nghiệp.

Phần chương trình luật cung cấp cho sinh viên các kỹ năng pháp lý chuyên nghiệp, bao gồm khả năng phân tích tàu liệu pháp lý, hiểu các nguyên tắc pháp lý cơ bản, hiểu mối quan hệ giữa pháp luật và xã hội và có được các kỹ năng phân tích chung cho tư duy phê phán và giải quyết vấn đề. Đặc biệt nhấn mạnh vào việc phát triển các kỹ năng biện hộ, đàm phán, soan thảo luật và nghiên cứu pháp lý.

Kỹ năng pháp lý thực tế của sinh viên sẽ được phát triển hơn nữa bằng cách sử dụng thư viện luật rộng lớn của trường, phòng thí nghiệm nghiên cứu luật trên máy tính và các tòa án hội nghị hiện đại nằm trong khuôn viên Campbelltown và Parramatta của trường. Sinh viên sẽ có cơ hội được giảm sát để thực hiện các dự án cho các tổ chức có nguồn lực hạn chế.

Cấu trúc khóa học

Sinh viên có thể chọn một trong những chuyên ngành:
  • Chương trình khoa học sinh học
  • Chương trình hóa học
  • Chương trình khoa học toán
  • Chương trình khoa học đại cương

Sự nghiệp:

Với bằng cấp kết hợp về Khoa học và Luật, sinh viên có thể mong đợi các cơ hội nghề nghiệp trong:
  • Bằng sáng chế khoa học
  • Vi phạm bảng quyền và thương hiệu
  • Nghiên cứu khoa học
  • Công tác pháp y

Điều kiện nhâp học:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080 AUD/năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước