Cử nhân Khoa học - Điều dưỡng - Chuyển tiếp vào Đại học Calgary

Mô Tả Chương Trình Học


Điều dưỡng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chăm sóc y tế và các dịch vụ điều dưỡng là những lĩnh vực có nhu cầu cao trên toàn quốc. Chương trình Cử nhân Điều dưỡng được cung cấp tại Cao đẳng Medicine Hat hợp tác với Đại học Calgary, nghĩa là bạn có thể học toàn bộ chương trình tại cơ sở của trường Cao đẳng Medicine Hat và tốt nghiệp với bằng Đại học Calgary.

Là một sinh viên của chương trình này, bạn sẽ có nhiều trải nghiệm như học tập thông qua thực hành, vãng gia, hội thảo và thực hành được hướng dẫn bởi các giảng viên của Khoa, mô phỏng trung thực từ thấp đến cao, và học tập thực hành theo định hướng của sinh viên. Chương trình giảng dạy tập trung vào đầy đủ chương trình thực hành Điều dưỡng được công nhận, thực hành phản biện, thực hành dựa trên bằng chứng và thực hành phiên dịch.

Chương trình hợp tác này sẽ chuẩn bị cho bạn nhằm thực hiện các bài kiểm tra cần thiết để có thể làm việc như một điều dưỡng được công nhận. Chương trình này cũng đã được công nhận bởi Hiệp hội Điều dưỡng Canada (2007-2012) và đã được phê duyệt bởi Ủy ban Phê duyệt Chương trình Giáo dục Điều dưỡng của tỉnh (2007-2012).

Bạn nộp đơn vào Cao đẳng Medicine Hat và là sinh viên Cao đẳng Medicine Hat trong năm thứ nhất và năm thứ hai. Sau khi hoàn thành thành công hai năm đầu tiên của chương trình, bạn nộp đơn vào trường Đại học Calgary như là sinh viên năm thứ 3 và được đảm bảo chấp nhận nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu. Bạn tham gia phần còn lại của chương trình với tư cách là sinh viên của trường Đại học Calgary, nhưng vẫn ở trong khuôn viên của trường Cao đẳng Medicine Hat. Điều dưỡng là một chương trình cạnh tranh để các ứng viên có trình độ học vấn tốt nhất sẽ được ưu tiên lựa chọn nhiều nhất.
 

Điều kiện nhập học


•   Tối thiểu có trình độ Lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%
 

Yêu cầu tiếng Anh


Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 92.0 (tối thiểu Reading: 23.0, tối thiểu Writing: 23.0, tối thiểu Listening: 23.0, tối thiểu Speaking: 23.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 7.0 (tối thiểu Reading: 7.0, tối thiểu Writing: 7.0, tối thiểu Listening: 7.0, tối thiểu Speaking: 7.0)

Chương trình này không hỗ trợ việc nhập học theo điều kiện.
 

Các yêu cầu khác


•   Sinh viên được chấp nhận vào chương trình phải hoàn thành Chứng nhận CPR (Chứng nhận Hồi sức tim phổi) trước học kỳ thứ ba của mình
•   Hoàn thành bảng câu hỏi về sức khỏe và chủng ngừa: Ứng viên phải hoàn thành cả bảng câu hỏi và danh sách kiểm tra tiêm chủng. Trong một số trường hợp, sinh viên có thể được yêu cầu chụp X-quang ngực
•   Kiểm tra thông tin cảnh sát
•   Hoàn thành chương trình tiếng Anh dự bị Đại học đối với lớp 12, và chương trình Toán học, Sinh học, Hóa học lớp 12 và một khóa học lớp 12 bổ sung với điểm trung bình 65% và không có điểm nào dưới 50% hoặc tương đương.
 

Các khoản phí khác


•    Phí hội sinh viên: $236 mỗi năm
•    Phí dịch vụ ngoài giảng dạy: $198 mỗi năm
•    Phí sách giáo khoa và vật dụng: $1,858 mỗi năm
•    Phí y tế và nha khoa: $380 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: CA$ 11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•    01/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•    01/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021