Cử nhân Khoa học- Dinh dưỡng và Sinh lý học

Mô tả chương trình học

Sinh viên được học tập tại các cơ sở chuyên môn của Western và các phòng thí nghiệm giảng dạy hiện đại. Sinh viên học được cách giải quyết các vấn đề phức tạp bằng cách làm việc với các sinh viên trong các chuyên ngành khác. Sinh viên thâm chí còn có thể bổ sung bằng cấp của mình với các môn học từ các ngành phi Khoa học, như Nghệ thuật, Nhân văn và Khoa học Xã hội.

Chuyên ngành này giải quyết các nền tảng sinh lý và dinh dưỡng để hiểu biết về bản chất của thực phẩm và sinh lý và mối quan hệ dịch tễ học giữa thức phẩm, chất dinh dưỡng và các thành phần cảu thực phẩm và các bệnh liên quan đến chế độ ăn uống phổ biến ở Úc. Nghiên cứu về dinh dưỡng và sinh lý con người kết hợp kiến thức về sinh học và hóa sinh của con người ddeer hiểu cách cơ thể sử dụng các chất dinh dưỡng và các chất liên quan để có sức khỏe tối ưu trong suốt vòng đời. Chuyên ngành này được khuyến nghị cho sinh viên đang tìm hiểu sâu về các vấn đề sức khỏe liên quan đến chế độ ăn uống và đang có ý định làm việc trong y tế đồng minh hoặc cộng đồng, giáo dục, hoặc đang tìm kiếm các nghiên cứu sau đại học về dinh dưỡng, chế độ ăn uống hoặc sức khỏe cộng đồng.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể mong đợi các cơ hội nghề nghiệp trong: Cơ quan khoa học trong công nghiệp; Cơ quan môi trường chính phủ; Bằng sáng chế; Kiểm soát chất lượng; Phòng thí nghiệm tư vấn môi trường; Công ty thiết bị khoa học.

Điều kiện nhâp học:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080AUD/năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước