Cử nhân Khoa học (Động vật học)

Mô tả chương trình học:

Khi nhu cầu bảo tồn và bảo vệ động vật tăng lên, chúng ta cũng cần phải hiểu về khoa học về cách thức động vật hoạt động và tương tác với môi trường của chúng.

Trường Đại học Western cung cấp chp sinh viên cơ hội tiếp cận vào các cơ sở động vật  trong khuôn viên trường đối với các loài bò sát, thú có túi nhỏ và động vật gặm nhấm, ngựa, cừu và gia súc cũng như hơn 1,000ha môi trường bản địa, nông thôn và thủy sinh.

Khóa học Cử nhân Khoa học (Động vật học) khám phá sinh thái, tiến hóa, sinh lý học, tăng trưởng, sinh sản, di truyền và sinh học bảo tồn. Sinh viên sẽ học cách giải quyết các vấn đề phức tạp bằng cách làm việc với các sinh viên trong các ngành khác. Chuyên về các lĩnh vực như Sinh học Biển, Biến đổi khí hậu, Sinh học Bảo tồn, Tư vấn môi trường, Hóa sinh và Sinh học phân tử.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Động vật học, sinh viên có thể mong đợi có cơ hội việc làm trong:
  • Công nghệ sinh sản động vật
  • Phát triển sản phẩm thú y
  • Sinh lý động vật
  • Quản lý tài nguyên thiên nhiên
  • Khoa học quản lý truyền thông
  • Khu vực liên quan đến thú y

Điều kiện nhâp học:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080AUD/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước