Cử nhân Khoa học Dữ liệu

Mô tả chương trình học:

Trong thế giới ngày nay và mai sau, kỹ năng dữ liệu đóng vai trò rất quan trọng, bất kể là bạn đang có bằng cấp nào và ở vị trí nào. Và bằng Cử nhân Khoa học Dữ liệu mới của trường Western Sydney nhằm cung cấp cho sinh viên kỹ năng này. Chương trình học được xem là độc đáo khi có sự nghiên cứu kết hợp với một mức độ khác nhằm mang lại cho sinh viên một lợi thế bổ sung trong môi trường cạnh tranh ngày nay.

Chương trình học được thiết kế giảng dạy với những kiến thức về toán học, thống kê và tính toán, và sinh viên sẽ được tìm hiểu về cách làm thế nào để bắt tay vào điều tra dựa trên dữ liệu và tiến hành phân tích trực quan và tính toán, tìm hiểu cách giải mã khối lượng lớn dữ liệu, phát hiện xu hướng, phân tích kết quả và tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của chúng.

Sinh viên có thể trộn Khoa học dữ liệu với các khóa học khác như Marketing, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin và Truyền thông, Khoa học hoặc Tâm lý để tốt nghiệp với bằng kết hợp.

Lưu ý: 3 năm học toàn thời gian bao gồm 2 năm tương đương với chương trình nâng cao cho bằng đại học trước.

Cấu trúc khóa học:

Vì bằng cử nhân Khoa học Dữ liệu được thiết kế kết hợp với bất kì bằng cử nhân nào của trường Western Sydney, nên tiêu chuẩn học cho cả hai bằng là:
- Bốn năm cho sinh viên hoàn thành bằng cử nhân bất kì của trường western Sydney 3 năm và 1 năm học Cử nhân Khoa học Dữ liệu.
- Năm năm cho sinh viên hoàn thành bằng cử nhân bất kì của trường Western Sydney 4 năm và 1 năm học Cử nhân Khoa học Dữ liệu.

Sau tốt nghiệp sinh viên có thể tìm kiếm cơ hội việc làm trong lĩnh vực: Phân tích thông tin kinh doanh, Kỹ sư khai thác dữ liệu, Kiến trúc sư dữ liệu, Nhà khoa học dữ liệu.

 
Điều kiện nhâp học:
 
- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3


Yêu cầu tiếng Anh:
 
Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 ( tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.


Các khoản chi phí khác:
 
- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở ktx 15,080 AUD/năm