Cử nhân khoa học – Khoa địa chất

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình văn bằng khoa học hệ 4 năm môn Địa Chất Học sẽ cung cấp cho sinh viên nền tảng sâu rộng về lĩnh vực địa chất, các giảng viên tại VIU có nhiều chuyên môn và kinh nghiệm trong việc giảng dạy môn Khoa Học Trái Đất cũng như môn Địa Lý. Chương trình học sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức về những khái niệm địa chất học cốt lõi như là các phương pháp khoa học, sự hình thành Trái Đất, tuổi thọ Trái Đất, vòng tuần hoàn của nước trên mặt đất, sự tiến hoá sự sống trên Trái Đất, các nguồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, thiên tai và sự tác động của con người ở môi trường Trái Đất. Chương trình sẽ tạo cho sinh viên cơ hội tận dụng kiến thức của mình vào các hoạt động cụ thể tại phòng thực hành cũng như các chuyến đi thực địa,  vàhướng dẫn các sinh viên khám phá và nghiên cứu độc lập. Trong suốt quá trình nghiên cứu khoa địa chất này, các sinh viên được kỳ vọng sẽ đạt những kỹ năng chuyển tải thông tin và viết bài tốt hơn. Một trong những chủ đề chính của Văn Bằng Khoa Học đó là “chuyên ngành Địa Chất Môi Trường”, vì nó phản ánh bộ mặt chuyên môn của ngành Khoa Học Trái Đất và ngành Địa Lý, VIU tọa lạc ở bờ biển phía tây của British Columbia, và phản ánh nhu cầu về chuyên môn trong thị trường việc làm.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 hoặc tương đương
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 70.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $1,500 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020