Cử nhân Khoa học - Khoa học Địa chất Môi trường

Mô Tả Chương Trình Học

Các nhà địa chất nghiên cứu về hành tinh của chúng ta. Khoa học Địa chất Môi trường là một ngành khoa học ứng dụng bao gồm nghiên cứu về tài nguyên khoáng sản, đất, nước và năng lượng của Trái đất: các hệ thống tự nhiên của Trái đất ngày nay hoạt động như thế nào, cách chúng vận hành trong quá khứ gần và cổ đại và cách chúng ta mong đợi chúng vận hành trong tương lai. Trong chương trình, sinh viên nghiên cứu thành phần địa chất và địa lý của môi trường dẫn đến sự hiểu biết toàn diện hơn về các yếu tố và quá trình hình thành Trái đất. Chương trình tích hợp các ngành khoa học địa chất nền tảng bao gồm, địa chất, địa mạo và thủy văn, bên cạnh các ngành khoa học cơ bản có thể bao gồm sinh học, hóa học, toán học và vật lý. Sinh viên tìm hiểu về các lực vật lý hình thành và tiếp tục hình thành cảnh quan và cách các hoạt động của con người góp phần thay đổi môi trường vật lý. Sinh viên hoàn thành bằng cấp chuyên môn này sẽ tìm được công việc tư vấn môi trường, giám sát môi trường, địa hóa môi trường, lập bản đồ bề mặt, xác định và giảm thiểu các mối nguy cơ tự nhiên và quản lý chất thải công nghiệp và sinh hoạt. Chủ nhân của các nhà địa chất ở Canada bao gồm: các công ty thăm dò khoáng sản, khai thác mỏ và vật liệu trái đất, các công ty cung cấp năng lượng, các công ty tư vấn, cơ quan chính phủ và trường đại học.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có trình độ Lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 19.0, Tối thiểu Writing: 18.0, Tối thiểu Listening: 19.0, Tối thiểu Speaking: 18.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, học viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi theo học chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của từng học viên.

Những yêu cầu khác

•    Ngữ văn Anh A30 & B30; Tiền tính toán 30 hoặc Toán B30 hoặc Toán C30; và hai trong số Sinh học 30, Tính toán 30, Hóa học 30, Khoa học Máy tính 30, Khoa học Trái đất 30, hoặc Vật lý 30

Các khoản phí khác

•    Phí Sức khỏe và Nha khoa: $205 mỗi năm
•    Phí Hội sinh viên: $72 mỗi năm
•    Phí Giải trí và Thể thao: $185 mỗi năm
•    Phí Xe buýt Sinh viên: $175 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    01/02/2019 cho kỳ nhập học tháng 05/2019
•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    01/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020