Cử nhân Khoa học (Khoa học Dinh dưỡng và Thực phẩm)

Mô tả chương trình học:

Bằng cấp này cung cấp kiến thức về kỹ năng thực tế để sinh viên theo đuổi sự nghiệp trong ngành dinh dưỡng và cải thiện sức khỏe, đổi mới hoặc chất lượng và an toàn thực phẩm.

Ăn uống lành mạnh là một phần quan trọng của sức khỏe và có nhiều thứ để ăn uống lành mạnh hơn những gì chúng ta nghĩ. Bằng cấp này sẽ giúp sinh viên hiểu về dinh dưỡng và khoa học đằng sau thực phẩm. Mục đích của khóa học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức vững chắc và nền tảng thực tế về khoa học dinh dưỡng và thực phẩm để sinh viên có thể theo đuổi nhiều ngành nghề trong việc tăng cường sức khỏe và dinh dưỡng cộng đồng, đảm bảo chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh để có sức khỏe tốt, phát triển các loại thực phẩm mới, lành mạnh và sáng tạo, hoặc đảm bảo chất lượng và sự an toàn thực phẩm.

Khoa học Dinh dưỡng và Thực phẩm bao gồm nhiều môn học bao gồm lợi ích dinh dưỡng của các thực phẩm cụ thể, phát triển những sản phẩm thực phẩm mới, an toàn thực phẩm và điều kiện y tế, như bệnh tiểu đường và bệnh tim- những bệnh mà bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn uống.

Chương trình học bao gồm các chủ đề chuyên ngành trong chế biêế thực phẩm, đảm bảo chất lượng và phát triển sản phẩm, sau thu hoạch, đóng gói, phân tích vi sinh và hóa hcoj của thực phẩm.

Sinh viên có thể tùy chọn theo học các chuyên ngành trong lĩnh vực Dinh dưỡng, Dinh dưỡng và Sinh lý học của Con người hoặc Khoa học và Công nghệ Thực phẩm. Sinh viên cũng có thể lựa chọn từ các đơn vị chính hoặc từ những lĩnh vực khoa học hoặc phi khoa học khác, bao gồm cả nghiên cứu giáo dục.

Sự nghiệp:

Khi tốt nghiệp ngành Khoa học Dinh dưỡng và Thực phẩm, sinh viên có thể mong đợi cơ hội nghề nghiệp trong:
-    Dinh dưỡng và Sức khỏe Cộng đồng
-    Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thực phẩm
-    Đảm bảo chất lượng thực phẩm
-    Quan hệ người tiêu dùng
-    Tăng cười sức khỏe và giáo dục
-    Các vấn đề pháp lý

Điều kiện nhâp học:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080AUD/năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước