Cử nhân khoa học - Khoa học máy tính ( Bachelor of Science -Computer Science).

Mô tả chương trình học: 

Mục đích chính của chuyên Khoa Khoa học Máy tính là chuẩn bị cho sinh viên các công việc như là chuyên gia phần mềm và nghiên cứu sau đại học về Khoa học Máy tính và các lĩnh vực liên quan. Khoa cung cấp một chương trình giảng dạy bao quát gồm các lĩnh vực chính của ngành học về máy tính, được tích hợp với các kỹ năng mềm như làm việc nhóm và giao tiếp bằng văn bản / bằng lời nói; sinh viên cũng có được kinh nghiệm làm việc trong các dự án nhóm. Ngoài ra còn được tiếp xúc với các nguyên tắc cơ bản của cấu trúc và lý thuyết điện toán, tập trung nghiên cứu vào các lĩnh vực phát triển phần mềm và hệ thống. Giáo sư cố vấn sẽ làm việc trực tiếp với sinh viên để giúp họ có thể phát triển các kỹ năng và kiến thức của các chuyên gia máy tính.

Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính nhấn mạnh nền tảng cơ bản là trong toán học và vật lý, nghiên cứu kỹ lưỡng các nguyên tắc cơ bản của ngành học như: phát triển phần mềm, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, ngôn ngữ lập trình, thuật toán và nền tảng lý thuyết của khoa học máy tính. Bên cạnh đó, còn có một loạt các khóa học tự chọn dành cho sinh viên như phát triển di động, ứng dụng web / internet, tin sinh học, hệ thống cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đồ họa máy tính, phát triển trò chơi và công nghệ phần mềm cho phép sinh viên có thể học một cách chuyên sâu về các lĩnh vực được chọn. Các vấn đề đạo đức và xã hội của máy tính cũng sẽ được thảo luận trong suốt chương trình giảng dạy.

Các khóa học cao cấp bao gồm các dự án nhóm để chuẩn bị tốt hơn cho sinh viên trước khi bước vào thị trường việc làm trong tương lai.

Các khóa học được cập nhật hoặc bổ sung thường xuyên để cung cấp các công cụ đào tạo cần thiết về các công nghệ phần mềm mới nhất.

Yêu cầu nhập học: 

Trình độ học vấn tối thiểu bắt buộc: Lớp 12 / THPT 
Điểm trung bình tối thiểu: 7.5

Yêu cầu trình độ tiếng Anh: 

Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây: 
  • TOEFL tối thiểu: 61.0 
  • IELTS tối thiểu: 6.0 
Đối với tuyển sinh có điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi tham gia chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của ứng viên.
  
Những yêu cầu khác: 

Sinh viên sẽ được yêu cầu nộp các bản sao chính thức, bản gốc hoặc bản sao có công chứng của tất cả các tài liệu học thuật gốc bằng ngôn ngữ gốc của mỗi tài liệu. Các bản sao phải được chứng nhận của nhà nước hoặc trường học thích hợp. Bản dịch tiếng Anh chính thức có công chứng phải được gửi cùng với các hồ sơ bằng ngôn ngữ gốc.
Các khóa học tiên quyết: Hai năm đại số và một học kỳ lượng giác ở trường trung học. Ngoài ra, một năm hình học và một năm vật lý trung học , cũng như kiến thức cơ bản về tổ chức và lập trình máy tính, là rất đáng mong đợi.

Các khoản phí khác: 
 
  • Phí ghi danh: US$ 55.00 
  • Phí sinh hoạt:  US$ 16,434.00/năm 
  • Bảo hiểm y tế: $ 1.800/năm 
  • Phí dịch vụ sức khỏe sinh viên: $ 314/năm 

Lưu ý: 

Có thể áp dụng phí bổ sung 
Tất cả các khoản phí có thể thay đổi không báo trước. 

Thời gian cấp thư nhập học: Sau 45 ngày kể từ ngày nộp phí đăng ký ghi danh. 

Hạn nộp hồ sơ: 

Khóa tháng 08– hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/04
Khóa tháng 01- hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/09

Học tập và làm việc tại US: 

Phần lớn các trường đại học ở Mỹ cho phép sinh viên quốc tế và sinh viên đại học làm việc bán thời gian trong phạm vi lên đến 20h/tuần. Trung bình, một sinh viên làm việc bán thời gian có thể kiếm tiền ở bất kì đâu từ 800$ - 1500$ mỗi tháng (20h x $10/h x 4 tuần =$800). Thêm vào đó. Ngày càng nhiều trường học cung cấp chương trình đào tạo thực hành ngoại khóa (CPT), chương trình này cho phép sinh viên quốc tế có thể thực tập có lương ngoài giờ học.