Cử nhân Khoa học (Khoa học Pháp y)

Mô tả chương trình học:

Bằng cấp này sẽ chuẩn bị để sinh viên trở thành một chuyên gia theo yêu cầu trong lĩnh vực điều tra pháp y và thu thập chứng cứ. Sinh viên sẽ được học cân bằng giữa lý thuyết khoa học và kinh nghiệm thực tế, cũng như tiếp cận vào các phòng thí nghiệm và cơ sở giảng dạy hiện đại, bao gồm cả Nhà tội phạm hiện trường của Trường.

Cử nhân Khoa học (Khoa học Pháp y) tạo ra các nhà khoa học có nền tảng vững chắc về khoa học sinh học và hóa học. Sinh viên sẽ có được sự hiểu biết vững chắc về khoa học pháp y, bao gồm các phương pháp phân tích pháp y, điều tra hiện trường vụ án, chụp ảnh pháp y, điều tra pháp y, tội phạm và tư pháp hình sự, và các vụ án phức tạp. Nhà hiện trường vụ án cho sinh viên cơ hội thực hành điều tra hiện trường vụ án thực tế, cung cấp kinh nghiệm thực hành trong việc thu thập bằng chứng và tiến hành điều tra. Điều này đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị tốt cho hàng loạt các vai trò bao gồm quản lý hiện trường tội phạm, pháp y môi trường và hóa học pháp y và sinh học. Bằng cấp này cũng cho phép sinh viên làm việc với các sinh viên từ các ngành khác, vì vậy sinh viên có thể bắt đầu xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp ngay cả trước khi bạn tốt nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp bằng cấp này gần đây của Trường hiện đang làm việc cho Cảnh sát NSW, Cảnh sát NT, Cảnh sát Liên bang Úc và Cơ quan Bảo vệ Môi trường, cùng với một số cơ quan chính phủ và tư nhân khác.

Sự nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp của khóa học có thể mong đợi các cơ hội nghề nghiệp trong: Cảnh sát Liên bang Úc; Lực lượng nội trú Úc; Phòng thí nghiệm hóa học phân tích của Chính phủ; Bộ y tế Nhà nước và liên bang; Tư vấn pháp y.

Điều kiện nhâp học:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080AUD/năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước