Cử nhân Khoa học (Khoa học sinh học)

Mô tả chương trình học:

Khoa học sinh học rất đa dạng, hấp dẫn, thay đổi nhanh chóng,và cần thiết cho sự hiểu biết về hệ thống sự sống. Bằng Cử nhân Khoa học (Khoa học sinh học) cung cấp một nền tảng vững chắc trong ngành khoa học cơ bản, bao gồm sinh học, vi sinh và hóa sinh và khoa học môi trường.

Khoa học sinh học đóng một vai trò quan trọng trong sự hiểu biết của chúng ta về môi trường, cũng như về động vật, thực vật và vi sinh vật, và rất cần thiết cho một loạt các ngành công nghiệp đương đại.

Sinh viên có thể lựa chọn tối đa hóa nội dung khoa học sinh học ở mức độ của sinh viên hoặc kết hợp khoa học sinh học với các nghiên cứu trong một chuyên ngành khác.

Sự nghiệp:

Khi tốt nghiệp ngành khoa học sinh học, sinh viên có thể mong đợi các cơ hội nghề nghiệp trong:
  • Khoa học pháp y
  • Kiểm soát môi trường
  • Nghiên cứu thú y
  • Kiểm soát chất lượng
  • Giảng dạy khoa học (có học thêm)

Điều kiện nhâp học:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080AUD/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước