Cử nhân Khoa học - Khoa học thống kê ( Bachelor of Science – Statistics)

Mô tả chương trình học: 
 

Chương trình Cử nhân Khoa học Thống kê dành cho sinh viên đang lập kế hoạch nghề nghiệp với tư cách là nhà thống kê trong các ngành công nghiệp, kinh doanh, chính phủ hoặc nghiên cứu y sinh. Thống kê là nền tảng để nghiên cứu định lượng trong khoa học sinh học và vật lý và xã hội. Bởi vì các phương pháp của nó dựa trên toán học, nó đòi hỏi sự hiểu biết vững chắc về các phương pháp toán học cũng như sự đánh giá khách quan về phương pháp khoa học, tính toán và các vấn đề thực tiễn. Để cung cấp cho sinh viên cả bề rộng và chiều sâu đồng thời giới thiệu cho sinh viên về nhiều lĩnh vực có thể áp dụng số liệu thống kê, ba điểm nhấn được đưa ra là khoa học, kinh doanh và kinh tế.


Yêu cầu nhập học: 
 
  • Trình độ học vấn tối thiểu bắt buộc: Lớp 12 / THPT 
  • Điểm trung bình tối thiểu: 7.5 

Yêu cầu trình độ tiếng Anh: 

Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây: 
  • TOEFL tối thiểu: 61.0 
  • IELTS tối thiểu: 6.0 
Đối với tuyển sinh có điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi tham gia chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của ứng viên.

Những yêu cầu khác: 
 
Sinh viên sẽ được yêu cầu nộp các bản sao chính thức, bản gốc hoặc bản sao có công chứng của tất cả các tài liệu học thuật gốc bằng ngôn ngữ gốc của mỗi tài liệu. Các bản sao phải được chứng nhận của nhà nước hoặc trường học thích hợp. Bản dịch tiếng Anh chính thức có công chứng phải được gửi cùng với các hồ sơ bằng ngôn ngữ gốc.

Các khoản phí khác: 
 
  • Phí ghi danh: US$ 55.00 
  • Phí sinh hoạt:  US$ 16,434.00/năm 
  • Bảo hiểm y tế: $ 1.800/năm 
  • Phí dịch vụ sức khỏe sinh viên: $ 314/năm 

Lưu ý: 

Có thể áp dụng phí bổ sung 
Tất cả các khoản phí có thể thay đổi  không  báo trước 
Thời gian cấp thư nhập học: Sau 45 ngày kể từ ngày nộp phí đăng ký ghi danh. 

Hạn nộp hồ sơ: 
 
  • Khóa tháng 08– hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/04
  • Khóa tháng 01- hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/09

Học tập và làm việc tại US: 
 
Phần lớn các trường đại học ở Mỹ cho phép sinh viên quốc tế và sinh viên đại học làm việc bán thời gian trong phạm vi lên đến 20h/tuần. Trung bình, một sinh viên làm việc bán thời gian có thể kiếm tiền ở bất kì đâu từ 800$ - 1500$ mỗi tháng (20h x $10/h x 4 tuần =$800). Thêm vào đó. Ngày càng nhiều trường học cung cấp chương trình đào tạo thực hành ngoại khóa (CPT), chương trình này cho phép sinh viên quốc tế có thể thực tập có lương ngoài giờ học.