Cử nhân Khoa học - Khoa học Thực nghiệm Y tế - Chuyển tiếp Đại học

Mô Tả Chương Trình Học


Trường Cao đẳng Medicine Hat có thỏa thuận chuyển tiếp với nhiều tổ chức khác nhau trên khắp tỉnh Alberta và các tỉnh khác. Các khóa học bắt đầu tại Medicine Hat có thể cung cấp những lợi thế đáng kể so với một trường đại học lớn, chẳng hạn như tiết kiệm học phí, chỗ ở, quy mô lớp học nhỏ thích hợp với việc hướng dẫn tập trung cao và tư vấn, hỗ trợ cá nhân. Tùy thuộc vào sự lựa chọn chương trình, sinh viên có thể trải qua tối đa hai năm tại Cao đẳng Medicine Hat và sau đó chuyển tiếp vào một trường đại học và hoàn thành một chương trình văn bằng hoặc chương trình đại học chuyên nghiệp. Bắt đầu tại Cao đẳng Medicine Hat sẽ cho phép sinh viên tận dụng tối đa thành quả của việc giảng dạy thông qua các lớp giảng dạy có trọng tâm.

Bạn có thể hoàn thành năm đầu tiên của quá trình nghiên cứu về Khoa học Thực nghiệm Y tế (U of A) hoặc Khoa học Sức khỏe (U of C) và sau đó nộp đơn và chuyển tiếp sang các trường đại học tương ứng. 

Với văn bằng về Khoa học Thực nghiệm Y tế hoặc Khoa học Sức khỏe, bạn có thể tìm được nhiều cơ hội việc làm tuyệt vời. Sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng chuyển tiếp sẽ có khả năng có thể trở thành kỹ thuật viên y tế, mà còn là nhà nghiên cứu, nhà môi trường và chuyên gia công nghệ thực phẩm, cũng như các nhà công nghệ sinh học. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể theo đuổi học tiếp sau đại học và các chương trình học tập khác có yêu cầu văn bằng bốn năm. Sinh viên có thể bắt đầu nghiên cứu về Khoa học Thực nghiệm Y tế (Đại học Alberta) hoặc Khoa học sức khỏe (Đại học Calgary) tại Cao đẳng Medicine Hat và sau đó nộp đơn xin chuyển tiếp sang trường đại học tương ứng để hoàn thành văn bằng của mình.
 

Điều kiện nhập học


•   Tối thiểu có trình độ Lớp 12/ Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 60.0%
 

Yêu cầu tiếng Anh


Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 79.0
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Chương trình này không hỗ trợ việc nhập học theo điều kiện.
 

Các yêu cầu khác


•   Hoàn thành chương trình tiếng Anh dự bị Đại học và Toán học đối với lớp 12, và chương trình Sinh học, Hóa học và một khóa học 5 tín chỉ lớp 12 hoặc tương đương.
•   Đề xuất: Hoàn thành chương trình Vật lý lớp 12
 

Các khoản phí khác


•    Phí hội sinh viên: $223 mỗi năm
•    Phí dịch vụ ngoài giảng dạy: $187 mỗi năm
•    Phí sách giáo khoa và vật dụng: $1,800 mỗi năm
•    Phí y tế và nha khoa: $380 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: CA$ 11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•    30/09/2020 cho kỳ nhập học tháng 01/2021
•    31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021