Cử nhân Khoa học (Khoa học toán học)

Mô tả chương trình học:

Chương trình này cho phép sinh viên học chuyên về toán học, thống kê hoặc kết hợp cả hai. Sinh viên sẽ phát triển các kỹ năng cho phép họ lập mô hình và giải quyết các vấn đề trong thế giới thực bằng các các lỹ thuật toán học. Điều này sẽ dẫn đến một loạt các lựa chọn nghề nghiệp trong các tổ chức thương mại và chính phủ.

Cử nhân Khoa học (Khoa học toán học) cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc về các kỹ thuật phân tích quan trọng có các ứng dụng hiện đại như xử lý và giải quyết dữ liệu và mô hình hóa các vấn đề trong thế giới thực. Sinh viên sẽ phát triển các kỹ năng cho phép bạn lập mô hình và giải quyết các vấn đề trong thế giới thực bằng các kỹ thuật toán học và có cơ hội chuyên về toán học, thống kê hoặc kết hợp cả hai. Điều này sẽ cung cấp cho sinh viên một loạt các lựa chọn nghề nghiệp trong các tổ chức thương mại và chính phủ, những ngành nghề đòi hỏi người giải quyết vấn đề phải có tay nghề cao.

Ngoài ra, còn có một loạt các chuyên ngành (ví dụ: Sinh học, Hóa học) và các chuyên ngành phụ trong Khoa học giúp làm đa dạng hơn trong ngành học của mình. Sinh viên cũng có thể lựa chọn từ một loạt các chuyên ngành phụ từ các ngành khác như nghệ thuật, kinh doanh, nhân văn và khoa học xã hội, mặc dù những ngành này có thể yêu cầu nghiên cứu trong khuôn viên trường và tùy thuộc vào thời gian biểu và có sẵn của trường.

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể đủ điều kiện để trở thành thành viên của Hiệp hội toán học Úc và Hiệp hội thống kế Úc, tùy thuộc vào các đơn vị nghiên cứu.

Nghề nghiệp:
 
  • Khi tốt nghiệp Khoa học (Toán học), sinh viên có thể mong đợi các cơ hội nghề nghiệp:
  • Nhà toán học
  • Phân tích nghiên cứu hoạt động
  • Nhà phân tích định lượng/tài chính
  • Tư vấn tài chính
  • Phân tích kinh doanh
  • Phân tích thị trường, đầu tư và rủi ro.

Điều kiện nhâp học:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080AUD/năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước