Cử nhân Khoa học - Kinh tế (Bachelor of Science - Economics)

Mô tả chương trình học

 

Nghiên cứu kinh tế là xây dựng năng lực chuyên môn ở các thị trường hiện đại, đồng thời nâng cao khả năng phân tích. Các nhà kinh tế đánh giá việc sản xuất và phân phối các nguồn lực bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu. Những phân tích về kinh tế được áp dụng cho nhiều lĩnh vực như giáo dục, nâng cao sức khỏe và môi trường sống. Các nhà kinh tế thường làm việc cho các cơ quan chính phủ, các tập đoàn và các công ty nghiên cứu.

Khoa Kinh tế phấn đấu để khơi dậy niềm đam mê học tập của các học viên với trọng tâm là môn kinh tế. Chương trình phục vụ các học viên đến từ các Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học, Trường Cao đẳng Ngoại thương Collins và Cao đẳng Kỹ thuật và Khoa học Tự nhiên. Các học viên có thể kiếm được một văn bằng B.S., B.A. hoặc B.B.A (Cử nhân Quản trị Kinh doanh) về  kinh tế. Nguyên tắc của các khóa học Kinh tế cũng bắt buộc đối với các học viên Trường Cao đẳng Ngoại thương Collins, bất kể chuyên ngành của họ là gì, các học viên khoa kinh tế có thể nhân đôi chuyên ngành về tài chính, toán học, khoa học chính trị, xã hội học hoặc một chuyên ngành kỹ thuật.

Những khóa học kinh tế cơ bản này bao gồm kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô, các lớp lý thuyết nâng cao, một khóa về lịch sử tư duy kinh tế và một khóa kinh tế nâng cao như: số liệu kinh tế, trò chơi lý thuyết, phân tích chính sách kinh tế, nền kinh tế thịnh vượng, lý thuyết tăng trưởng, kinh tế tài nguyên và môi trường, kinh tế tiền tệ, phát triển kinh tế và kinh tế quốc tế.

Chương trình này trang bị cho học viên môn học kinh tế cơ bản, các lớp học toán và thống kê trước khi cho phép họ tùy biến chương trình cấp bằng cho mình.


Điều kiện nhập học:

 

         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

  • Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu môn Đọc: 15.0; Tối thiểu môn Viết: 18.0 ; Tối thiểu môn Nghe: 15.0; Tối thiểu môn Nói: 17.0)

  • Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu môn Đọc: 6.0; Tối thiểu môn Viết: 5.5 ; Tối thiểu môn Nghe: 6.0; Tối thiểu môn Nói: 6.0)

Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.


Yêu cầu khác :

 

Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.