Cử nhân - Khoa học Máy tính (Bachelor of Science - Computer Science)

Mô tả chương trình học

 
Một sự kết hợp năng động về kiến thức công nghệ và sáng tạo, khoa học máy tính là một sản phẩm có giá trị cao ở thị trường lao động hiện nay. Trường Khoa học máy tính Tandy tại Đại học Tulsa cung cấp cho các học viên nền tảng kiến thức sâu rộng về máy tính, cũng như trang bị cho các học viên nhiều cơ hội làm việc trong ngành hoặc trong cơ quan chính phủ cũng như các nghiên cứu sau cao học.

Trường Khoa học Máy tính Tandy cung cấp hai chương trình dẫn đến về cử nhân jkhoa học - khoa học máy tính và công nghệ thông tin. Chương trình văn bằng BS - Cử nhân khoa học máy tính được công nhận bởi Ủy ban Kiểm định Điện toán ABET. Chương trình giảng dạy khoa học máy tính được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức lý thuyết bao quát, thiết kế và các ứng dụng của máy tính kỹ thuật số và xử lý thông tin.

Với văn bằng này, đạt được một nền tảng trong toán học và các ngành khoa học với các khóa học khoa học máy tính cốt lõi.


Điều kiện nhập học:

 
         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác :

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước