Cử nhân Khoa Học Máy Tính (có Co-op

Mô Tả Chương Trình Học

Khoa Học Máy Tính là lĩnh vực phát triển nhanh chóng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm. Các cơ quan chính phủ đang dự báo thiếu hụt nhiều nhân sự công nghệ thông tin chất lượng cao, chỉ tính riêng Canada thì con số này đã lên đến 10 ngàn người. Văn bằng Cử nhân Khoa học Máy tính, nhằm mục đích đáp ứng những nhu cầu trong công tác đào tạo và giảng dạy được thảo ra bởi  Hiệp Hội Tin Học Canada (CIPS : Canadian Information Processing Society), Hiệp Hội Ngành Khoa Học Máy Tính ( ACM: Association for Computing Machinery) và Viện kỹ nghệ Điện và Điện Tử (IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers), những nhu cầu này phản ánh mức độ cần thiết trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong và ngoài nước.

Chương trình bao gồm các khóa học được đúc kết từ các hệ thống, ứng dụng lý thuyết tên miền và tên miền cho doanh nghiệp. Chương trình cũng nhằm mục đích đào tạo các sinh viên ứng dụng công nghệ thông tin và rèn luyện trong môi trường xã hội, đồng thời giúp họ ứng dụng công nghệ thông tin đúng nguyên tắc và hợp pháp.


Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 hoặc tương đương
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $1,526 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020