Cử nhân Khoa học-Ngành Hóa học (Bachelor of Science-Chemistry)

Mô tả chương trình học:

Khoa Hoá cung cấp cả hai văn bằng gồm một Cử nhân Khoa học và  Cử nhân ngành Hoá. Với văn bằng cử nhân Khoa học, có hai lựa chọn: 1) khoa Hoá đáp ứng được những yêu cầu đào tạo chuyên nghiệp được thiết lập bởi Hiệp hội Hoá chất Hoa Kỳ, một cơ quan xác nhận của quốc gia, 2) khoa Hoá Sinh (cũng đáp ứng đầy của Hiệp hội Hoá chất Hoa Kỳ) tạo điều kiện để học viên khởi nghiệp trong ngành hoá sinh và những lĩnh vực có liên quan khác. Những chương trình này được thiết kế nhằm tạo điều kiện để các học viên nghiên cứu ở từng vị trí trong ngành và ở các cơ quan chính phủ. Văn bằng Cử nhân Khoa học cũng tạo điều kiện cho học viên tiếp tục học lên trình độ cao học. Văn bằng Cử nhân có ít chuyên môn hơn trong ngành hoá nhưng cơ hội nghiên cứu lại rõ ràng hơn trong lĩnh vực khác. Chương trình học này dành cho những ai muốn có Chứng chỉ Giảng dạy Đạt chuẩn với chuyên môn Giảng dạy cấp trung học cơ sở.

Điều kiện nhâp học:

- Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 12 hoặc trung học
- Điểm trung bình GPA tối thiểu: 62,5%

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.0
- Tối thiểu TOEFL: 71.0
Chương trình này không áp dụng cho việc nhập học có điều kiện

Các khoản chi phí khác:

- Sách và Dụng cụ học tập: $1,726 mỗi năm
- Bảo hiểm y tế: $700 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước