Cử nhân - Khoa học Sinh vật (Bachelor of Science - Biogeosciences)

Mô tả chương trình học

 

Sinh học là một môn khoa học thay đổi nhanh chóng cùng với sinh học phân tử và tế bào; hệ sinh thái hành vi và phân tử; sinh học phát triển; cơ quan sinh học, sinh thái và tiến hóa di truyền học; vi sinh vật học; nghiên cứu vi sinh; hệ thống phân tử và khoa học thần kinh. Văn bằng linh hoạt này phù hợp với các ngành nghề như sinh học, các lĩnh vực y tế cũng như trường chuyên và trường đại học.

Khóa học cốt lõi kết hợp với chương trình giảng dạy của Đại học Tulsa cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để cải thiện khả năng viết lách, lập luận và lĩnh hội, đồng thời thích ứng với sự phức tạp cũng như các thành phần công nghệ trong xã hội hiện đại.

Đây là một chương trình học liên ngành bao gồm những môn khoa học phức tạp, toán học và số liệu thống kê; kết hợp với môn sinh học và khoa nghiên cứu địa chất cơ bản với khoa học hệ thống trái đất.


Điều kiện nhập học:

 

         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o              Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác :

 

Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước