Cử nhân Khoa học- Thủy sản Sinh học (Bachelor of Science-Fisheries Biology)

Mô tả chương trình học:

Chương trình Thuỷ sản Sinh học được thiết kế nhằm tạo điều cho các học viên tốt nghiệp có thể đánh giá, phát triển và quản lý quần thể cá và môi trường sống cho cá, cũng như nghề cá giải trí và thương mại. Tuy nhiên, chương trình này đủ rộng để cho phép học viên chuẩn bị đi làm như động lực học quần thể cá, hệ thống, nuôi trồng thủy sản nước ngọt và nước mặn, xử lý bệnh cho cá, hệ sinh thái thuỷ sinh, hệ sinh thái biển và ô nhiễm nguồn nước.

Chương trình đại học của chúng tôi là một trong những chương trình rộng lớn và tốt nhất tại Hoa Kỳ. Chúng tôi có các học viện tốt nghiệp làm việc với hầu hết các cơ quan về Thủy sản và Game, hầu hết các cơ quan liên bang đều có liên quan đến thủy sản, vì có nhiều công ty tư vấn và công ty tư nhân. Chương trình học của chúng tôi là loại chương trình quản lý nghề cá duy nhất ở California và là một trong số ít phía tây của dãy nui Rocky.

Điều kiện nhâp học:

- Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 12 hoặc trung học
- Điểm trung bình GPA tối thiểu: 62,5%

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.0
- Tối thiểu TOEFL: 71.0
Chương trình này không áp dụng cho việc nhập học có điều kiện

Các khoản chi phí khác:

- Sách và Dụng cụ học tập: $1,726 mỗi năm
- Bảo hiểm y tế: $700 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước