Cử nhân Khoa học-Vật lý (Bachelor of Science-Physics)

Mô tả chương trình học:

Khoa Vật lý và Thiên văn học cung cấp một chương trình đào tạo đại học lên văn bằng Cử nhân (B.A) Vật lý và một văn bằng Cử nhân Khoa học (B.S) với chuyên ngành vật lý bằng những môn học tùy chọn về Vật lý và Thiên văn học Ứng dụng. Cử nhân Khoa học Vật lý được thiết kế dành cho các học viên có ước muốn theo đuổi một trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển đa dạng ở cơ quan chính phủ hoặc khu vực tư nhân. Ngoài ra, chương trình học còn phục vụ cho những học viên tiếp tục học lên cao học và sẵn sàng giảng dạy ở mọi cấp học. Mặc dù văn bằng Cử nhân Vật lý ít chuyên dụng hơn nhưng lại dễ học hơn các môn học khác, bao gồm đại cương về giảng dạy ở cấp trung học cơ sở.

Điều kiện nhâp học:

- Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 12 hoặc trung học
- Điểm trung bình GPA tối thiểu: 62,5%

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.0
- Tối thiểu TOEFL ibt: 71.0
Chương trình này không áp dụng cho việc nhập học có điều kiện

Các khoản chi phí khác:

- Sách và Dụng cụ học tập: $1,726 mỗi năm
- Bảo hiểm y tế: $700 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước