Cử nhân Khoa học - Vật Lý học - Vật lý giảng (Bachelor of Science - Physics - Physics for Teaching)

Mô tả chương trình học:

Cử nhân Khoa học Vật lý với trọng tâm là Vật lý phục vụ cho việc giảng dạy được xây dựng cho sinh viên quan tâm đến việc giảng dạy ở trường Trung học Phổ thông (Cấp 3) hoặc Trung học Cơ sở (Cấp 2). Chương trình này nhấn mạnh việc giáo dục về các nguyên tắc cơ bản cùng với công việc trong phòng thí nghiệm và kinh nghiệm giảng dạy trực tiếp trên lớp.

Các chủ đề tự chọn cho phép sinh viên đạt được kiến thức rộng ở một hoặc nhiều môn học quan trọng đối với giáo viên Trung học, ví dụ: Toán học, Khoa học nói chung hoặc Hóa học. Sinh viên cũng có thể chọn chương trình học một môn học duy nhất của khoa vật lý để tối đa lợi thế, đồng thời chứng minh sự sẵn sàng của bản thân để tham gia một chương trình lấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo trở thành giảng viên của mình.
 

 

Yêu cầu nhập học: 
 

 

 • Trình độ học vấn tối thiểu bắt buộc: Lớp 12 / THPT

 • Điểm trung bình tối thiểu: 7.5

 


Yêu cầu trình độ tiếng Anh:
 

 

Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây:

 • TOEFL tối thiểu: 61.0

 • IELTS tối thiểu: 6.0

Đối với tuyển sinh có điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi học chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của ứng viên.


Những yêu cầu khác:
 

 • Sinh viên sẽ được yêu cầu nộp các bản sao chính thức, bản gốc hoặc bản sao có công chứng của tất cả các tài liệu học thuật gốc bằng ngôn ngữ gốc của mỗi tài liệu. Các bản sao phải được chứng nhận bởi các quan chức năng của nhà nước hoặc trường học thích hợp. Bản dịch tiếng Anh chính thức có công chứng phải được gửi cùng với các hồ sơ bằng ngôn ngữ gốc.

 • Các khóa học tiên quyết cần có ở Trường trung học: Hai năm Đại số; một năm Hình học; một năm rưỡi Lượng giác; một năm Hóa học; và một năm Vật lý. Một số kinh nghiệm trong lập trình máy tính cũng có giá trị.


Các khoản phí khác:
 

 • Phí ghi danh: US$ 55.00

 • Phí sinh hoạt:  US$ 16,434.00/năm

 • Bảo hiểm y tế: $ 1.800/năm

 • Phí dịch vụ sức khỏe sinh viên: $ 314/năm


Lưu ý: 

Có thể áp dụng phí bổ sung 
Tất cả các khoản phí có thể thay đổi  không  báo trước 

Thời gian cấp thư nhập học: Sau 45 ngày kể từ ngày nộp phí đăng ký ghi danh.

Hạn nộp hồ sơ:
 

 • Khóa tháng 08– hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/04

 • Khóa tháng 01- hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/09


Học tập và làm việc tại US:
 

Phần lớn các trường học ở Mỹ cho phép sinh viên quốc tế và sinh viên sau đại học làm việc bán thời gian trong khuôn viên trường lên đến 20h/tuần. Trung bình, một sinh viên làm việc bán thời gian có thể kiếm tiền ở bất kì đâu từ $800-$1500 mỗi tháng (20h/tuần x  $10/h x 4 tuần = $800). Thêm vào đó, ngày càng nhiều trường học bắt đầu cung cấp chương trình đào tạo thực hành ngoại khóa (CPT), chương trình này cho phép sinh viên quốc tế có thể thực tập có lương ngoài giờ học.