Cử nhân khoa Kinh tế và Thị trường

Mô tả chương trình học:

Chương trình học được thiết kế để rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng cá nhân, khả năng sáng tạo, khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng thích ứng với những tình huống mới, khả năng xử lý tình huống.

Chuyên ngành Kinh tế và Thị trường cung cấp một quan điểm đa nguyên rộng lớn về các khía cạnh cơ bản của mối quan hệ giữa các cá nhân, công ty, tổ chức và quốc gia.

Sinh viên sẽ học được cách nền kinh tế hoạt động như thế nào, các chính sách công và cách các tổ chức ứng xử ảnh hưởng đến các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường.

Sinh viên sẽ đuược giới thiệu hàng loạt các lý thuyết về nền kinh tế cạnh tranh, để báo cho họ những thông tin phê bình về cách họ có thể thay đổi thế giới.

Chuyên ngành Kinh tế và Thị trường chuẩn bị các kiến thức và kỹ năng giúp sinh viên trở thành những người tham gia năng động trong việc giải quyết hàng loạt vấn đề mà chính phủ, tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp nội địa và quốc tế đang phải đối mặt.

Sinh viên học kinh tế có thể phát triển được kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề và thách thức trí tuệ của họ, cho dù họ chọn kinh tế như một ngành học cung cấp kỹ năng nghề nghiệp hay cung cấp kiến thức về mặt học thuật.

Sau khi tốt nghiệp, cơ hội việc làm của sinh viên sẽ được tìm thấy trong các lĩnh vực sau: công ty giao tiếp và truyền thông, tâm lý và tư vấn, phân tích chính sách văn hóa, chính trị, xã hội, viết và xuất bản, nhân chủng học.

Điều kiện nhập học:

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông (lớp 12) 
- Tốt nghiệp Tú tài ở Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA), cấp 3

Yêu cầu tiếng anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 ( tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 85, trong đó: writing: 21, speaking: 18, reading: 13, listening: 13.
- Person Test of English Academic(PTA): 58, kỹ năng giao tiếp không ít hơn 50.

Các khoản chi phí khác:

- Bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế 480-550 AUD/năm.
- Chi phí sinh ho
ạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở ktx là 15,080 AUD/năm