Cử nhân - Kinh tế (Bachelor of Arts – Economics)

Mô tả chương trình học:

Khoa kinh tế cam kết chương trình học này là chuyên ngành chính dành cho học viên. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các chuyên ngành nhằm cung cấp một môi trường học tập đầy thú vị, nơi mà các học viên không chỉ học trong lớp học, mà còn có cơ hội được học với đội ngũ giảng dạy dành cho các dự án vì cộng đồng . Môi trường “đô thị thu nhỏ” của chúng tôi là một nơi tuyệt vời dành cho các môn học kinh tế đến tìm hiểu và tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng, thông qua nhiều cơ hội nghiên cứu và điều kiện học tập.

Ví dụ như tính toán tác động đến kinh tế về Liên hoan Oyster hằng năm của chúng tôi, giúp chuẩn bị cho chiến lược phát triển thành phố Arcata, và các ước tính hàng tháng chỉ số kinh tế của đại học Humboldt .Các học viên cũng xuất bản sách báo cùng đội ngũ giảng dạy về thị trường khí hóa lỏng  trong nước cũng như thị trường thuỷ sản địa phương, và đã tiến hành nghiên cứu nguồn năng lượng và bất động sản theo hướng bền vững.

Điều kiện nhâp học:

- Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 12 hoặc trung học
- Điểm trung bình GPA tối thiểu: 62,5%

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.0
- Tối thiểu TOEFL: 71.0
Chương trình này không áp dụng cho việc nhập học có điều kiện

Các khoản chi phí khác:

- Sách và Dụng cụ học tập: $1,726 mỗi năm
- Bảo hiểm y tế: $700 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước