Cử nhân - Kinh tế (Bachelor of Arts - Economics)

Mô tả chương trình học


Nghiên cứu kinh tế là xây dựng năng lực chuyên môn ở các thị trường hiện đại, đồng thời nâng cao khả năng phân tích. Các nhà kinh tế đánh giá việc sản xuất và phân phối các nguồn lực bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu. Những phân tích về kinh tế được áp dụng cho nhiều lĩnh vực như giáo dục, nâng cao sức khỏe và môi trường sống. Các nhà kinh tế thường làm việc cho các cơ quan chính phủ, các tập đoàn và các công ty nghiên cứu.

Ngoài các khóa học kinh tế cơ bản, các học viên cũng hoàn thành các lớp toán học và thống kê trước khi chọn cho mình một văn bằng phù hợp. Tất cả học viên Đại học Tulsa phải hoàn thành chương trình học trọng tâm của cũng như các yêu cầu về khóa học cụ thể của trường cao đẳng.
Những khóa học kinh tế cơ bản này bao gồm kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô, các lớp lý thuyết nâng cao, một khóa học về lịch sử tư tưởng kinh tế và danh sách các khóa học kinh tế trình độ cao hơn như số liệu kinh tế, lý thuyết trò chơi, phân tích chính sách kinh tế, kinh tế học sức khỏe, lý thuyết tăng trưởng, kinh tế tài nguyên và môi trường, kinh tế tiền tệ, phát triển kinh tế và kinh tế quốc tế.

Văn bằng này cung cấp cho học viên các lớp kinh tế, toán học và thống kê cơ bản trước khi cho phép họ chọn ra cho mình một văn bằng phù hợp.


Điều kiện nhập học:

 
  • Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học

  • Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

  • Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu môn Đọc :15.0; Tối thiểu môn Viết : 18.0 ; Tối thiểu môn Nghe :15.0; Tối thiểu môn Nói: 17.0)

  • Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu môn Đọc :6.0; Tối thiểu môn Viết : 5,5 ; Tối thiểu môn Nghe :6.0; Tối thiểu môn Nói: 6.0)

Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.


Yêu cầu khác :

 

Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.