Cử nhân Kinh tế học

Mô Tả Chương Trình Học

Kinh tế học được định nghĩa là nghiên cứu những cách thức của con người, cá nhân hay tập thể thực hiện nhằm thỏa mãn những nhu cầu vô hạn với một nguồn lực có giới hạn. Bằng phương pháp phân tích hai chiều Nghệ thuật và Khoa học, học thuyết và chính sách, tạo ra phương thức hấp dẫn để diễn giải hành vi của con người.

Các vấn đề kinh tế đề cập đến nhiều khía cạnh đời sống, từ chính sách của chính phủ cho đến môi trường, giá cả các mặt hàng của người tiêu dùng. Trong suốt quá trình nghiên cứu về kinh tế học, các sinh viên sẽ được học toán, thông tin liên lạc, lý luận và các kỹ năng tin học. Các kỹ năng này sẽ trở thành tài sản có giá trị và mang lại lợi ích cho công việc của các bạn sau này.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 hoặc tương đương
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $1,500 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020