Cử nhân - Kỹ Sư Vật lý (Bachelor of Science - Engineering Physics)

Mô tả chương trình học

 
Chương trình kỹ sư vật lý này được thiết kế để tạo điều kiện cho các nhà vật lý kỹ thuật khởi nghiệp trong trong một thế giới kỹ thuật đang phát triển sôi động, hoặc trong các lĩnh vực giao thoa các ranh giới truyền thống giữa các môn khoa học và kỹ thuật.

Những yêu cầu về vật lý và toán học cho chương trình này cũng giống như các văn bằng cử nhân khoa học vật lý. Tuy nhiên, ngoài những yêu cầu này, các học viên phải tham gia một khóa lấy tín chỉ bổ sung 30 giờ về các khóa học kỹ thuật. Những khóa học này chỉ tập trung vào lĩnh vực kỹ thuật, được biết đến như môn kỹ thuật vật lý. Văn bằng của cả hai chương trình học này cung cấp môn khoa học đại cương cũng như những kiến thức công nghệ nâng cao cần thiết về kỹ thuật. Do đó, chương trình này tạo sự linh động cho các học viên nhằm đạt được các vị trí trong ngành nghề vật lý hoăc kỹ thuật sau khi tốt nghiệp hoặc theo đuổi các nghiên cứu cao học về vật lý (ví dụ từ vật lý thể rắn cho đến vật lý thiên văn), trong ngành học kỹ thuật (ví dụ: kỹ thuật điện, cơ khí, hoặc kỹ thuật nano) hoặc trong các chương trình chuyên môn như y học hay pháp luật.

Hãy lựa chọn các chuyên ngành học như: Điện tử, Truyền thông Điện quang, Truyền thông Kỹ thuật số hoặc Tự Động hóa.


Điều kiện nhập học:

 
         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác :

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước.