Cử nhân - Kỹ thuật Hóa dầu; (Bachelor of Science - Petroleum Engineering)

Mô tả chương trình học

 
Kỹ thuật hóa dầu tập trung vào sự phát triển, thăm dò, khai thác, sản xuất và quản lý nguồn dầu hỏa cũng như các nguồn tài nguyên khí hóa lỏng và các khoán chất khác. Dựa trên nhũng nguyên tắc cơ bản vững chắc về toán học, vật lý và hóa học, văn bằng kỹ thuật hóa dầu bao gồm chương trình giảng dạy về địa chất và hỗn họp cơ học các chất rắn và lỏng.

Kỹ sư hóa dầu lên phương án giám sát hoạt động khai thác, đánh giá và quản lý sản lượng dầu và sản lượng khí tự nhiên. Họ hội đủ điều kiện để làm việc tại một công ty dầu khí, thành lập một một doanh nghiệp chuyên về tư vấn hoặc trở thành một nhà sản xuất dầu độc lập. Cơ hội tồn tại cho việc đi lại và làm việc ở nước ngoài.

Trong khi việc giảng dạy vẫn là mục tiêu chính, Trường Kỹ thuật Hóa dầu McDougall cũng cam kết đưa ra những khái niệm và công nghệ mới trong lĩnh vực khoan dầu, sản xuất và kỹ thuật chứa dầu.
Văn bằng này trang bị cho các học viên hành nghề chiết xuất dầu và khí hóa lỏng từ lòng đất, thiết kế thiết bị để khai thác dầu và khí đốt, phát triển đẩy mạnh sản xuất cũng như quản lý các giếng dầu và các vị trí khoan dầu.


Điều kiện nhập học:

 
         •   Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 hoặc Trung học
         •   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 80.0%


Yêu cầu tiếng Anh:

 
Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:
          o               Tối thiểu TOEFL ibt: 70.0 ( Tối thiểu Reading: 15.0; Tối thiểu Writing: 18.0 ; Tối thiểu Listening: 15.0; Tối thiểu Speaking: 17.0)
          o               Tối thiểu IELTS đạt 6.0 (Tối thiểu Reading : 6.0; Tối thiểu Writing : 5.5 ; Tối thiểu Listening : 6.0; Tối thiểu Speaking: 6.0)
Đối với nhập học có điều kiện, thay vì nộp điểm số TOEFL hoặc IELTS, ứng viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước các chương trình học. Thời gian học tiếng Anh được quyết định dựa trên trình độ tiếng Anh của mỗi ứng viên.

 
Những yêu cầu khác :

 
Các học viên phải hoàn thành 12 năm học trước khi đăng ký nhập học.

*Lưu ý : Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước