Cử nhân Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng - Kỹ thuật - Hệ thống Dầu khí (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Học hỏi từ các chuyên gia! Chương trình Kỹ thuật Hệ thống Dầu khí của Đại học Regina là một trong những chương trình kỹ thuật dầu khí được công nhận lớn nhất ở Bắc Mỹ.

Bạn sẽ học cách đánh giá trữ lượng dầu khí, thiết kế các công trình khoan giếng, phân tích hiệu suất hồ chứa để tối ưu hóa sản xuất, thực hiện mô phỏng và trực quan hóa hồ chứa tiên tiến, phát triển các kỹ thuật mới để tăng cường thu hồi dầu và thực hiện quản lý hồ chứa hiện đại.

Bạn sẽ có quyền truy cập vào các phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Dầu khí (PTRC) để tiến hành nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác mà ngành công nghiệp dầu khí ở Canada quan tâm.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có trình độ Lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 70.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 19.0, Tối thiểu Writing: 18.0, Tối thiểu Listening: 19.0, Tối thiểu Speaking: 18.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, học viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi theo học chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của từng học viên.

Những yêu cầu khác

•    Ngữ văn Anh A30 & B30; Tiền tính toán 30 hoặc Tính toán 30; Hóa học 30; và Vật lý 30

Các khoản phí khác

•    Phí Sức khỏe và Nha khoa: $205 mỗi năm
•    Phí Hội sinh viên: $72 mỗi năm
•    Phí Giải trí và Thể thao: $185 mỗi năm
•    Phí Xe buýt Sinh viên: $175 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    01/02/2019 cho kỳ nhập học tháng 05/2019
•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    01/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020