Cử nhân Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng - Kỹ thuật - Hệ thống Điện tử (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình này tập trung vào các thiết bị điện tử tín hiệu tương tự (analog) và kỹ thuật số (digital) với các ngành chuyên môn về thiết bị và điều khiển, viễn thông, vi điện tử và điện và năng lượng. Các khóa học liên quan đến phần mềm và máy tính là một phần của chương trình điện tử, cho phép sinh viên phát triển khả năng về phần mềm và phần cứng máy tính nhiều hơn.

Bạn sẽ được trải nghiệm trong phòng thí nghiệm thực hành cho phép bạn thể hiện khả năng vận hành các thiết bị của phòng thí nghiệm, xây dựng các hệ thống nguyên mẫu và mạch và hệ thống khắc phục lỗi.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có trình độ Lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 70.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 19.0, Tối thiểu Writing: 18.0, Tối thiểu Listening: 19.0, Tối thiểu Speaking: 18.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, học viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi theo học chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của từng học viên.

Những yêu cầu khác

•    Ngữ văn Anh A30 & B30; Tiền tính toán 30 hoặc Tính toán 30; Hóa học 30; và Vật lý 30

Các khoản phí khác

•    Phí Sức khỏe và Nha khoa: $205 mỗi năm
•    Phí Hội sinh viên: $72 mỗi năm
•    Phí Giải trí và Thể thao: $185 mỗi năm
•    Phí Xe buýt Sinh viên: $175 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    01/02/2019 cho kỳ nhập học tháng 05/2019
•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    01/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020