Cử nhân Lãnh đạo Giáo dục Mầm non (ECL1)

Mô Tả Chương Trình Học


Giáo dục lứa tuổi mầm non phát triển nhanh chóng, đòi hỏi những nhà lãnh đạo luôn gặt hái thành công và luôn có tâm với nghề. Hãy bắt đầu hành trình khai phóng bằng chương trình Cử nhân Danh dự Lãnh đạo Giáo dục Mầm non. Chương trình văn bằng bốn năm này sẽ trang bị cho bạn nền tảng vững chắc về sự phát triển của trẻ, giáo dục học, các mối quan hệ nhân sinh, các kỹ năng lãnh đạo cũng như phát triển phương pháp giảng dạy. Đồng thời, bạn sẽ học ứng dụng, nghiên cứu tình huống và trải nghiệm thực địa trong cộng đồng. Đỉnh điểm là 14 tuần thực tập trước khi kết thúc năm học, sau đó làm đồ án nghiên cứu cho năm cuối. 

Trải nghiệm học tập sẽ cung cấp những kỹ năng cần thiết khi ra trường và hướng bạn đến nhiều vai trò lãnh đạo khác nhau. Ngoài ra, còn hướng bạn đến nhiều nghiên cứu chuyên sâu về văn bằng Cử nhân Giáo dục - Giảng viên Cao đẳng hoặc Thạc sĩ Giáo dục. Bên cạnh đó bạn có thể lựa chọn làm việc và lãnh đạo với tư cách Giáo viên Mầm non có bằng cấp, hoặc các vị trí giám sát hay lãnh đạo ở những cơ sở giáo dục và dịch vụ xã hội. Dù đóng bất kỳ vai trò nào thì bạn cũng tạo ra sự khác biệt trong đời sống của trẻ.


Điều kiện nhập học


•   Yêu cầu trình độ tối thiểu: lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%


Yêu cầu tiếng Anh


Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 88.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 7.0 (tối thiểu Reading: 6.5, tối thiểu Writing: 7.0, tối thiểu Listening: 6.5, tối thiểu Speaking: 7.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, các học viên phải đáp ứng điểm số tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL iBT: 30.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 1.0


Những yêu cầu khác


•  Toán lớp 12
•  Khoa học lớp 12
•  Tiếng Anh lớp 12 cấp độ (U) với điểm tổng kết tối thiểu đạt 65%
 

Các khoản phí khác


•    Phí bắt buộc: $1,877 CAD mỗi năm
•    Phí Co-op: $413 CAD mỗi năm
•    Chi phí chung khác: $1,522 CAD mỗi năm
•    Phí Sinh hoạt: $11,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước
 

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ


•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020
•    31/05/2021 cho kỳ nhập học tháng 09/2021