Cử nhân Luật và cử nhân Kế toán

Mô tả chương trình học:

Khóa học này kết hợp trình độ đại học về luật và kế toán. Sinh viên sẽ có kiến thức chuyên sâu về các nguyên tắc và thực hành kế toán, kết hợp với nghiên cứu về kinh tế, tài chính, thống kê và luật. Thêm vào đó, bạn cũng sẽ phát triển các kỹ năng pháp lý chuyên nghiệp, bao gồm khả năng phân tích và giải thích tài liệu pháp lý, hiểu các nguyên tắc pháp lý cơ bản, mối quan hệ giữa pháp luật và xã hội và giải quyết các vấn đề phi pháp. Sinh viên có thể lựa chọn nghiên cứu phù hợp với con đường sự nghiệp của mình là theo luật địa phương và quốc tế.

Khóa học sẽ đáp ứng các nhu cầu học tập đại học để sinh viên được nhận vào thực hành pháp lý thông qua Hội đồng tuyển sinh nghề nghiệp hợp pháp và cũng đáp ứng các yêu cầu giáo dục để đăng kí hành nghề làm kế toán viên. Và sinh viên sau khi hoàn tất chương trình cử nhân có cơ hội tham gia nghiên cứu sâu vào từng chuyên ngành theo nguyện vọng của sinh viên.


Điều kiện nhâp học:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3


Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 ( tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.


Các khooản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở ktx  15,080 AUD/năm