Cử nhân ngành An ninh Công cộng

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình đại học hệ bốn năm này giúp sinh viên sau tốt nghiệp có thể làm việc trong lĩnh vực an ninh công cộng bao gồm an ninh, chống tội phạm và quản lý khẩn cấp. Sinh viên xây dựng một cách có hệ thống việc tiếp cận lĩnh vực an ninh công cộng để chống lại, hợp tác và điều tra các mối đe dọa tự nhiên hoặc nhân tạo đến các cá nhân, an ninh hệ thống thông tin, cơ sở hạ tầng trọng yếu, tổ chức, công ty và chính phủ. Sinh viên sẽ tìm hiểu các nguyên tắc đúng đắn và được công nhận về an ninh công cộng trong bối cảnh luật pháp Canada. Các khóa học lí thuyết và trải nghiệm, kết hợp cùng nghiên cứu ứng dụng và 2 kì thực hành (có Co-op), giúp sinh viên có cơ hội học tập kết hợp với thực hành, cũng như có cơ hội phát triển và xây dựng kĩ năng điều tra và phân tích giải quyết vấn đề. Sinh viên phát triển khả năng nghiệp vụ đa ngành khi sử dụng các biện pháp phối hợp để giải quyết các tình huống an ninh công cộng.

Điều kiện nhập học

•    Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 / Trung Học
•    Điểm tổng kết trung bình GPA tối thiểu: 65.0%

Yêu cầu Tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•    Tối thiểu TOEFL ibt: 90.0 (tối thiểu Reading: 22.0, tối thiểu Writing: 24.0, tối thiểu Listening: 22.0, tối thiểu Speaking: 22.0)
•    Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác:

•    Phí Bảo hiểm Y tế quốc tế: $ 696 CAD mỗi năm
•    Phụ phí bắt buộc: $ 1,433 CAD mỗi năm 
•    Phí sinh hoạt: $ 11,000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•   31/05/2019 cho kì nhập học tháng 9/2019
•   31/05/2020 cho kì nhập học tháng 9/2020