Cử nhân – ngành Báo chí - (Bachelor of Arts – Journalism)

Mô tả chương trình học:

Chương trình chuyên ngành Báo chí và Thông tin Đại chúng tại đại học Humboldt được thiết kế nhằm tạo điều kiện cho học viên khởi nghiệp trong ngành báo chí, phát thanh truyền hình, quan hệ công chúng và lĩnh vực có liên quan. Các học viên sẽ được cung cấp kiến thức về các quyền lợi, trách nhiệm và vai trò của truyền thông đại chúng nhằm giúp học viên phát triển những kỹ năng tư duy phản biện tốt hơn. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện cho các học viên tốt nghiệp để học luật.

Lớp ít học viên, cho phép chúng tôi quan tâm đặc biệt đến từng cá nhân, chúng tôi tư vấn, đưa ra lời khuyên về khởi nghiệp sao cho hiệu quả. Chúng tôi đào tạo các học viên của mình thông qua việc hướng nghiệp ở giảng đường vì chúng tôi muốn học viên của mình gặt hái nhiều thành công.

Khoa Báo chi và Thông tin Đại chúng cấp văn bằng Cử nhân Văn chương thuộc bốn lĩnh vực then chốt: biên tập tin tức, bản tin truyền thanh, nghiên cứu quan hệ công chúng và quan hệ truyền thông.

Điều kiện nhâp học:

- Trình độ học vấn tối thiểu: lớp 12 hoặc trung học
- Điểm trung bình GPA tối thiểu: 62,5%

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.0
- Tối thiểu TOEFL: 71.0
Chương trình này không áp dụng cho việc nhập học có điều kiện

Các khoản chi phí khác:

- Sách và Dụng cụ học tập: $1,726 mỗi năm
- Bảo hiểm y tế: $700 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước