Cử nhân ngành Di sản và Du lịch

Mô tả chương trình học:

Trong thế giới đương đại với sự di chuyển cao (di cư, du lịch, thông tin và truyền thông, du lịch và truyền thông) và sự bảo tồn lịch sử và môi trường tự nhiên như là một thách thức lớn đối với xã hội thì di sản trở thành một tiêu chuẩn cho xã hội và bản sắc văn hóa, sự hiểu biết của chúng ta về sự hiện đại, hòa bình và sự phát triển, quan niệm của chúng ta về quyền công dân, quyền giám hộ và cộng đồng.

Cùng thời điểm đó, các địa điểm di sản đã trở thành điểm đến du lịch quan trọng. Vì vậy, trong sự thay đổi của xã hội thì mối quan hệ di sản - du lịch là một mối quan hệ then chốt và không thể tách rời ở thế kỉ 21.

Chương trình học kéo dài 3 năm sẽ giới thiệu cho sinh viên các vấn đề di sản đương đại và cung cấp một hiểu biết s
âu sắc về du lịch như một hiện tượng xã hội. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể vượt qua một bài kiểm tra quan trọng về mối quan hệ giữa di sản và du lịch tại Úc (bao gồm cả Úc và Bản địa) và Quốc tế.

Thêm vào đó, sinh viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, khả năng sáng tạo, khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng thích ứng với các tình huống mới và khả năng giải quyết vấn đề. Vì thế, sinh viên sau khi ra tr
ường có thể tìm kiếm việc làm 
ở các lĩnh vực như: Công ty thông tin và truyền thông, Giáo duục, Tâm lý và tư vấn, Phân tích chính sách văn hóa, chính trị và xã hội,...
 
 
 
Điều kiện nhâp học:
 
- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3


Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 ( tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.


Các khooản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23.1450 AUD/năm
- Chi phí ở ktx  15.080 AUD/năm