Cử nhân ngành Địa Lý

Mô Tả Chương Trình Học

Ngành Địa Lý nghiên cứu về không gian địa cầu và đất đai. Những nhà địa lý học đóng góp to lớn về nghiên cứu hiện tượng vật lý và con người, bao gồm thiên nhiên và tầm ảnh hưởng của con người đối với môi trường tự nhiên. Bảo vệ môi trường bền vững và bảo tồn những nguồn tài nguyên có giá trị như: đất đai, nước và bầu khí quyển là những lo lắng hàng đầu của những nhà địa lý học. Khái niệm địa lý về nơi chốn và cảnh quan tạo nên sự hiểu biết về vai trò văn hóa đối với quá trình phát triển giữa thành thị và nông thôn. Sự hình thành về địa chính trị, kinh tế và xã hội được ghi nhận bởi không gian và thời gian, nhằm giúp các sinh viên hiểu rõ giá trị trong tiến trình năng động gắn liền với sự phát triển cảnh quan ở các vùng miền địa phương.

Chuyên ngành Cử Nhân Địa Lý nổi bật với hai lĩnh vực chuyên môn: Quản Lý Nguồn Tài Nguyên Tự Nhiên và Quản Lý Đô Thị, và học một môn đại cương để mở rộng hiểu biết về địa lý tự nhiên và con người. Khóa học ứng dụng lý thuyết và thực hành trong mỗi môn học nhằm nâng cao kỹ năng thông tin liên lạc, qua cách thuyết trình, cách viết và cách trình bày trực quan, bên cạnh việc cung cấp kỹ năng truyền tải thông tin. Đáng chú ý trong môn học này là phân tích địa lý, phán đoán từ xa, và sử dụng Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (GIS). Các sinh viên sẽ được thử thách để đưa ra ý nghĩ táo bạo, phân tích các vấn đề, và tìm kiếm giải pháp đối với các mâu thuẫn, đặc biệt đối với lĩnh vực quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và quản lý phát triển đô thị.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 hoặc tương đương
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $1,500 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ trợ: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400,00 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí cho từng môn học có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020