Cử nhân ngành Địa lý và Nghiên cứu Đô thị

Mô tả chương trình học:

Sinh viên chuyên ngành Địa lý và nghiên cứu đô thị sẽ được học về: kiểm tra địa lý của các thành phố và các khu vực Úc đương đại. 

Địa lý nghiên cứu tổng hợp về con người, địa điểm và môi trường. 

Chương trình học được thiết kế để phát triển các kỹ năng giao tiếp và cá nhân, khả năng sáng tạo, khả năng suy nghĩ  độc lập, khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới và khả năng giải quyết vấn đề.

Các vấn đề mà các nhà Địa lý ngày nay quan tâm bao gồm: chủ nghĩa hậu thực dân, sự xuất hiện của nền kinh tế thông tin toàn cầu, các vấn đề bản địa, sự khác biệt về giai cấp và văn hóa, xu hướng dân số, tình dục và không gian, và sự phổ biến toàn cầu của văn hóa đại chúng.

Nghiên cứu Đô thị là môn học mới hơn, tập trung vào các vấn đề công bằng xã hội thành phố thông qua các đánh giá quan trọng của người dân về việc tiếp cận các nguồn lực đô thị khan hiếm như nhà ở, giao thông, giáo dục và việc làm.

Chính trị, kinh tế, văn hóa của thành phố và chính sách đô thị là mối quan tâm chính trong chương trình giảng dạy Nghiên cứu Đô thị. Những lợi ích được áp dụng trong phúc lợi xã hội và cấu trúc thành phố là nền tảng kiến thức cho nghề Quy hoạch đô thị sau này.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có cơ hội việc làm trong vài lựa chọn sau trong hàng loạt các lựa chọn tuyệt vời: Công ty thông tin và truyền thông, Giáo dục, Tâm lý và tư vấn, Phân tích chính sách văn hóa và chính trị xã hội, Viết và xuất bản, Nhân học,...

 
Điều kiện nhâp học:
 
- Tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12
- Tú tài quốc tế tại Úc
- Giấy chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand (NCEA) cấp 3
 

Yêu cầu tiếng Anh:
 
Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 ( tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.
 

Các khooản chi phí khác:
 
- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở ktx  15,080 AUD/năm